Mini Vanalar

MİNİ VANALAR; ANA BORUDAN ALINAN LATEREL HATLARIN BİR KISMINI KAPATMAK YA DA EĞİMLİ YERLERDE LATERELLER ARASINDA AKIŞ DENGESİ SAĞLAMAK GİBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILIR.

Mini Vanalar