Damla Sulama Borusu

Damla Sulama BorusuDamlama Borusu: Belirli aralıklarla atılmış Drip denilen su damlatan üniteler sayesinde su kaynağındaki suyu her bitkiye eşit oranda ve kontrollü dağıtmayı sağlayan borulardır.

Damlama boruları ana taşıyıcı olan kangal borulardan çıkış alınarak sisteme dahil edilir. Drip, boru içersindeki basınçlı suyun borunun dışına fışkırmadan damlalar halinde akmasını sağlar. Drip üzeri labirentler ve su kırıcı setlerden oluşan geometriye sahiptir. Bu sayede suyun hızını keserek borunun dışına suyun damlalar halinde damlatılmasını sağlar. Damlama borusunun ömrü içersinde dolaşıcak suyun temizliği ile dpğru orantılıdır.

Damlama borularının ideal çalışma ortamı en az 1 bar en fazla 2 bar olmalıdır. Altında bir değerde çalışırsa saatte istenilen suyu damlatmaz. Fazla olursa da istenilenden fazla damlatır. Lateral hat boyunsa akış dengesi bozulur.

Sulama sistemi kurulur iken projelendirme aşamasında arazinin kaç partide vaya hangi düzende taksimatlandırılacağı konusunda firmamızdan proje desteği alabilirsiniz.

Dikkat: Yanlış kurulan sulama sistemi, ürün kalitesine, mahsulun tonajına, bahçe sahibinin emeğine fuzuli iş ve enerji kaybına sebebiyet vererek düzeltilmesi güç sonuçlara sebebiyet verecektir.